Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

Tipus de bitllets TMESA

Bitllet Senzill

Aquest bitllet es ven a l'interior de l'autobús. L'utilitzen persones que viatgen esporàdicament.

(Tarifa 2019)

Preu 1,45 €

Nombre de desplaçaments: La seva validesa és d'un trajecte.


 

T25

Aquesta targeta va destinada a persones que utilitzen l'autobús amb una freqüència molt considerable. En aquesta targeta s'apleguen comoditat i economia.

 

Preu 18,10 €

Nombre de desplaçaments:
La validesa és de 25 viatges, amb la possibilitat de fer una correspondència amb una altra línia.
Caducitat:
Les targetes de TMESA caduquen el 28 de febrer de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.


 

T-BlancaNormativa

Podran sol·licitar i viatjar amb la T-Blanca les persones empadronades a Terrassa que compleixin els següents requisits, i que tinguin uns ingresos anuals i individuals inferiors a 12.748,29 €:

  • • Majors de 65 anys
  • • Majors de 60 anys que cobrin jubilació anticipada
  • • Persones amb reconeixement d’una incapacitat permanent
  • • Persones a partir de 4 anys, amb certificat de discapacitat (igual o superior al 33%)
  • • Acompanyants, en l’ús dels transport públic, de persones amb discapacitat que tinguin reconeguda aquesta necessitat en la seva valoració de discapacitat.


Més informació: www.terrassa.cat/targetablanca o telèfon 010


El preu vindrà determinat segons el nivell de renda (5 € /10 € /15 € /20 €)

Preu 

 Android iOS
Segueix-nos  

Segueix-nos