Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

Tipus de bitllets integrats (ATM) Família Nombrosa EspecialCondicions

T-Mes FM/FN especial

Abonament personal de 30 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general i especial. Ha d’anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa
Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 28 de febrer de 2018. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 26,40€ 35,50€ 49,80€ 61,00€ 70,00€ 75,00€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30

 


 

T-Trimestre FM/FN especial

Abonament personal de 90 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general i especial. Ha d’anar acompanyat el DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa.
Nombre de desplaçaments: il.limitat
Temps de validesa: 90 dies
Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 31 de març de 2018. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 71,00€ 96,00€ 134,50€ 164,75€ 189,00€ 202,50€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30 

T-Jove FM/FN especial

Abonament personal de 90 dies per a joves menors de 25 anys que siguin membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general i especial. Ha d’anar acompanyat el DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa.
Nombre de desplaçaments: il.limitat
Temps de validesa: 90 dies
Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 31 de març de 2018. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 52,50€ 71,00€ 99,60€ 122,00€ 140,00€ 150,00€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30 

T-FM/FN 70/90 especial

Abonament multipersonal de 90 dies per a membres de famílies nombroses i famílies nombroses de categoria especial que permet fer 70 desplaçaments. Ha d’anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o família nombrosa. És un títol horari, disposat d’1 hora i 15 minuts per un desplaçament per al títol d’1 zona i augmentant aquest temps en 15 minuts per a cada zona addicional.
CaducitatLes targetes d'ATM caduquen el 31 de març de 2018. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 34,80€ 68,60€ 93,60€ 120,55€ 138,40€ 147,20€
Temps *1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30

 Android iOS
Segueix-nos  

Segueix-nos