Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

Can Roca - La Cogullada

Tornar a Plànols

• Podeu fer click en qualsevol de les parades per a veure els horaris de pas de les línies

• Horaris vàlids des del 3 de juny al 31 de juliol de 2019SELECT p.IdParada as Parada, IdSentido as sentido,p.Descripcion as Descr, * FROM MapeadoMapa mm INNER JOIN (Parada p INNER JOIN Linea l ON p.idLinea=l.idLinea) ON p.idParada=mm.idParada WHERE p.idparada in (select idparada from Horario) and l.Numero=6 Pl. la Sardana Béjar Joaquim de Sagrera La Cogullada Estació Rambla CAP Rambla Recinte Firal Vallparadís Universitat Campus Universitari Pl. Primer de Maig Francesc Macià Voluntaris Nacions Unides Jutjats La Cogullada Concili Egarenc Doré Mercat Ricard Camí Estació del Nord Sant Ignasi Creu Gran Dr. Robert Vallparadís Museus Escola dÒptica Camí de Castellar Dr. Ferran CAP Nord Roca i Roca Provença Béjar Pla del Bon Aire