Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

Pla del Bon Aire - Can Trias

Tornar a Plànols

• Podeu fer click en qualsevol de les parades per a veure els horaris de pas de les línies

• Horaris vàlids de l'1 de setembre de 2019 al 31 de juliol de 2020SELECT p.IdParada as Parada, IdSentido as sentido,p.Descripcion as Descr, * FROM MapeadoMapa mm INNER JOIN (Parada p INNER JOIN Linea l ON p.idLinea=l.idLinea) ON p.idParada=mm.idParada WHERE p.idparada in (select idparada from Horario) and l.Numero=5 Rosselló Estació Rambla CAP Rambla Nacions Unides Carrasco i Formiguera Can Trias Pintor Mir Pintor Cases Roc Blanc Ferrer i Guàrdia Sicília Salesians Watt Rajolers Marconi B. Ragón Doré Mercat Ricard Camí Pl. Lluís Companys Eugeni dOrs Josep Llimona Eduard Marquina Pl. Canjàyar La Manxa Sant Eloi Pl. la Sardana Pla del Bon Aire