Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

Les Arenes - La Grípia

Tornar a Plànols

• Podeu fer click en qualsevol de les parades per a veure els horaris de pas de les línies

• Horaris vàlids de l'1 de setembre de 2019 al 31 de juliol de 2020SELECT p.IdParada as Parada, IdSentido as sentido,p.Descripcion as Descr, * FROM MapeadoMapa mm INNER JOIN (Parada p INNER JOIN Linea l ON p.idLinea=l.idLinea) ON p.idParada=mm.idParada WHERE p.idparada in (select idparada from Horario) and l.Numero=3 Estació Rambla CAP Rambla Recinte Firal Vallparadís Universitat CAP Est Extremadura Estació Est Bidasoa Millars Borges Blanques Mura Tibidabo Puigmal Mallorca Sant Mateu Núria Franc Comtat Ca nAurell CAP Oest Antoninus Pius Marconi B. Ragón Doré Mercat Ricard Camí Estació del Nord Sant Ignasi Creu Gran Dr. Robert Campus Universitari Pau Marsal Miquel Vives Pl. Catalunya Pl. Treball St. Tomàs Ca nAnglada M. Déu de les Neus Santa Marta Montserrat Av. Madrid Astúries Torre-Sana Vilardell La Rioja Santa Marta