Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

Mercadal dels dimecres

Tornar a Plànols

• Podeu fer click en qualsevol de les parades per a veure els horaris de pas de les línies

• Horaris vàlids de l’1 de setembre del 2018 al 31 de juliol del 2019SELECT p.IdParada as Parada, IdSentido as sentido,p.Descripcion as Descr, * FROM MapeadoMapa mm INNER JOIN (Parada p INNER JOIN Linea l ON p.idLinea=l.idLinea) ON p.idParada=mm.idParada WHERE p.idparada in (select idparada from Horario) and l.Numero=14 Itàlia Oceania França Amèrica Pl. la Pola Castellassa Camprodon Borges Blanques Millars Bidasoa Estació Est Montserrat Guadalquivir Saturn Sta. Margarida Can Parellada