Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

Les Fonts - Estació Nord

Tornar a Plànols

• Podeu fer click en qualsevol de les parades per a veure els horaris de pas de les línies

• Horaris vàlids de l'1 de setembre de 2019 al 31 de juliol de 2020SELECT p.IdParada as Parada, IdSentido as sentido,p.Descripcion as Descr, * FROM MapeadoMapa mm INNER JOIN (Parada p INNER JOIN Linea l ON p.idLinea=l.idLinea) ON p.idParada=mm.idParada WHERE p.idparada in (select idparada from Horario) and l.Numero=10 Pavelló Can Jofresa Badalona Quatre Carreteres Topete Dr. Robert Ricard Wagner Vapor Universitari Pl. Can Palet Wilson Germà Joaquim CAP Sud Parc Vallès Amèrica França Oceania Itàlia Roma Les Fonts Av. Tèxtil Neptú Orió Arxiu Comarcal Estació Nord-2 Seu dEgara Vallparadís Universitat Creu Gran Vallparadís Museus