Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció


Punts de venda de bitllets ATM

 

  • • Centre d'informació i atenció al client de TMESA (Oficina de Mobilitat)
  • • Taquilles del metro
  • • Terminals del ServiCaixa
  • • Màquines de venda automàtica del metro, tramvia, F.G.C i Rodalies-Catalunya
  • • Estacions d´autobusos interurbans
  • • Estancs i establiments de quinieles i loteria
Android iOS
Segueix-nos  

Segueix-nos