Avingudes


    Sentit: AVINGUDES-AVINGUDES

  L8 FEINERS > Francesc Macià
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:13  06:00  07:06  08:07  09:02  10:05  11:09
   06:19  07:25  08:17  09:13  10:18  11:22
   06:47  07:35  08:28  09:24  10:32  11:35
     07:45  08:40  09:36  10:44  11:47
     07:58  08:53  09:45  10:56  
         09:54    
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:00  13:04  14:06  15:07  16:09  17:00  18:06
 12:13  13:16  14:15  15:17  16:18  17:12  18:17
 12:26  13:25  14:25  15:27  16:29  17:24  18:28
 12:39  13:34  14:35  15:38  16:39  17:34  18:39
 12:52  13:44  14:46  15:48  16:49  17:44  18:50
   13:56  14:57  15:58    17:55  
 19h  20h  21h  22h  23h
 19:01  20:04  21:04  22:37  23:22    
 19:11  20:14  21:19        
 19:22  20:23  21:30        
 19:33  20:33  21:43        
 19:44  20:44  21:51        
 19:55  20:54          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: