Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Ricard Camí
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:30  07:10  08:09  09:19  10:05  11:14  12:22
   07:48  08:30  09:42  10:27  11:37  12:45
     08:52    10:50  11:59  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:15  15:01  16:08  17:15  18:02  19:14
 13:31  14:38  15:23  16:30  17:39  18:26  19:37
 13:53    15:45  16:52    18:49  
 20h  21h
 20:00  21:06          
 20:22  21:27          
 20:43  21:45          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: