Can Parellada - Ca n'Aurell


    Sentit: CAN PARELLADA -CA NAURELL

  L4 FEINERS > Doré
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:42  07:16  08:10  09:09  10:01  11:12  12:06
   07:35  08:31  09:26  10:19  11:30  12:24
   07:53  08:50  09:42  10:37  11:48  12:42
         10:54    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:00  14:15  15:11  16:04  17:18  18:16  19:16
 13:19  14:33  15:30  16:22  17:37  18:36  19:36
 13:39  14:51  15:47  16:40  17:57  18:56  19:55
 13:58      16:58      
 20h  21h
 20:13  21:05          
 20:30  21:23          
 20:49  21:40          
   21:55          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: