Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Creu Gran
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:56  06:39  07:10  08:08  09:15  10:11  11:00
     07:35  08:23  09:34  10:28  11:16
     07:51  08:39  09:52  10:44  11:33
       08:59      11:51
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:09  13:00  14:13  15:04  16:14  17:02  18:12
 12:26  13:17  14:30  15:19  16:30  17:18  18:31
 12:43  13:35  14:47  15:36  16:46  17:34  18:49
   13:54    15:55    17:54  
 19h  20h  21h
 19:08  20:15  21:05        
 19:26  20:31  21:18        
 19:43  20:46  21:31        
 19:59    21:46        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: