La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > B. Ragón
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:09  07:25  08:17  09:10  10:01  11:12  12:02
 06:52  07:57  08:36  09:25  10:21  11:29  12:21
     08:53  09:41  10:40  11:45  12:40
         10:56    12:57
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:15  14:06  15:01  16:10  17:04  18:13  19:10
 13:32  14:25  15:19  16:28  17:23  18:31  19:30
 13:48  14:43  15:35  16:46  17:39  18:50  19:48
     15:52    17:56    
 20h  21h  22h
 20:05  21:09  22:04        
 20:21  21:22          
 20:36  21:39          
 20:53  21:51          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: