La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Estació Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:07  07:23  08:15  09:08  10:19  11:10  12:00
 06:50  07:55  08:34  09:23  10:38  11:27  12:19
     08:51  09:39  10:54  11:43  12:38
       09:59      12:55
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:04  15:17  16:08  17:02  18:11  19:08
 13:30  14:23  15:33  16:26  17:21  18:29  19:28
 13:46  14:41  15:50  16:44  17:37  18:48  19:46
   14:59      17:54    
 20h  21h  22h
 20:03  21:07  22:02        
 20:19  21:20          
 20:34  21:37          
 20:51  21:49          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: