La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Estació del Nord
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:59  06:42  07:15  08:05  09:13  10:09  11:00
     07:45  08:24  09:29  10:28  11:16
       08:40  09:49  10:44  11:32
       08:57      11:49
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:09  13:02  14:13  15:07  16:16  17:09  18:00
 12:28  13:19  14:31  15:23  16:34  17:25  18:18
 12:45  13:36  14:49  15:40  16:52  17:42  18:37
   13:54    15:58      18:57
 19h  20h  21h
 19:17  20:08  21:11        
 19:35  20:24  21:28        
 19:52  20:41  21:41        
   20:58  21:54        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: