La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Dr. Robert
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:56  06:39  07:12  08:01  09:09  10:05  11:12
     07:41  08:20  09:25  10:24  11:28
       08:36  09:45  10:40  11:45
       08:53    10:56  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:05  13:15  14:09  15:03  16:12  17:05  18:14
 12:24  13:32  14:27  15:19  16:30  17:21  18:33
 12:41  13:50  14:45  15:36  16:48  17:38  18:53
 12:58      15:54    17:56  
 19h  20h  21h
 19:13  20:04  21:08        
 19:31  20:20  21:25        
 19:48  20:37  21:38        
   20:54  21:51        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: