La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Miquel Vives
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:51  06:34  07:05  08:11  09:00  10:16  11:04
     07:34  08:27  09:17  10:32  11:20
     07:54  08:44  09:37  10:48  11:37
         09:57    11:57
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:16  13:07  14:01  15:12  16:05  17:13  18:06
 12:33  13:24  14:19  15:29  16:23  17:30  18:25
 12:50  13:42  14:37  15:47  16:40  17:48  18:45
     14:55    16:57    
 19h  20h  21h
 19:05  20:13  21:03        
 19:23  20:30  21:20        
 19:40  20:47  21:33        
 19:56    21:46        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: