La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Pl. Catalunya
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:50  06:33  07:04  08:09  09:16  10:15  11:03
     07:33  08:25  09:36  10:31  11:19
     07:53  08:42  09:56  10:47  11:36
       08:58      11:56
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:15  13:06  14:00  15:11  16:04  17:12  18:05
 12:32  13:23  14:18  15:28  16:22  17:29  18:24
 12:49  13:41  14:36  15:46  16:39  17:47  18:44
     14:54    16:56    
 19h  20h  21h
 19:04  20:12  21:02        
 19:22  20:29  21:19        
 19:39  20:46  21:32        
 19:55    21:45        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: