La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 DISSABTES > Vilardell
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:43  08:07  09:26  10:18  11:16  12:13  
   08:31  09:52  10:46  11:44  12:43  
   08:57          
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:09  15:05  16:26  17:20  18:14  19:10
 13:40  14:37  15:31  16:53  17:47  18:43  19:38
     15:58        
 20h  21h
 20:06  21:00          
 20:35  21:27          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: