La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 DISSABTES > Estació Est
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:36  08:00  09:18  10:10  11:08  12:05  
   08:24  09:44  10:38  11:36  12:35  
   08:50          
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:05  14:02  15:24  16:18  17:12  18:06  19:03
 13:33  14:30  15:51  16:45  17:39  18:35  19:31
   14:58          19:59
 20h  21h
 20:28  21:20          
 20:53            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: