Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > CAP Nord
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:07  08:07  09:11  10:13  11:14  12:02  
 07:22  08:22  09:26  10:28  11:30  12:17  
 07:36  08:37  09:42  10:42  11:46  12:33  
 07:53  08:55  09:58  10:58    12:50  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:06  14:09  15:14  16:15  17:15  18:04  19:12
 13:22  14:25  15:29  16:29  17:32  18:22  19:29
 13:37  14:41  15:44  16:44  17:49  18:38  19:45
 13:54  14:58  15:59  16:59    18:55  
 20h  21h  22h
 20:02  21:05  22:14        
 20:18  21:20  22:28        
 20:33  21:33  22:39        
 20:48  21:46  22:52        
   21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: