Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Mercat Nou
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:05  08:05  09:09  10:11  11:13  12:01  
 07:20  08:20  09:24  10:26  11:29  12:16  
 07:34  08:36  09:40  10:40  11:45  12:32  
 07:51  08:53  09:56  10:57    12:48  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:04  14:08  15:12  16:13  17:14  18:03  19:10
 13:20  14:24  15:27  16:27  17:31  18:20  19:27
 13:36  14:40  15:42  16:43  17:48  18:36  19:43
 13:53  14:56  15:57  16:58    18:53  
 20h  21h  22h
 20:00  21:04  22:12        
 20:17  21:18  22:26        
 20:32  21:31  22:37        
 20:47  21:44  22:50        
   21:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: