Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 DISSABTES > Estació Est
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:13  08:06  09:02  10:18  11:18  12:17  
 07:48  08:24  09:21  10:38  11:38  12:37  
   08:43  09:40  10:58  11:57  12:56  
     09:59        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:15  14:15  15:11  16:08  17:04  18:02  19:01
 13:35  14:33  15:30  16:26  17:23  18:22  19:21
 13:55  14:52  15:49  16:45  17:42  18:42  19:41
 20h  21h
 20:00  21:15          
 20:19  21:33          
 20:38  21:51          
 20:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: