Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > CAP Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:56  07:11  08:11  09:13  10:01  11:03  12:05
   07:25  08:26  09:30  10:17  11:19  12:21
   07:42  08:42  09:46  10:31  11:34  12:37
   07:56  08:58    10:47  11:50  12:53
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:13  15:01  16:03  17:03  18:09  19:16
 13:25  14:29  15:18  16:17  17:20  18:25  19:32
 13:42  14:45  15:33  16:32  17:37  18:42  19:49
 13:57    15:48  16:47  17:52  18:59  
 20h  21h  22h
 20:06  21:08  22:04        
 20:21  21:22  22:18        
 20:36  21:36  22:29        
 20:53  21:49  22:42        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: