Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Estació Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:51  07:06  08:06  09:08  10:12  11:14  12:15
   07:20  08:21  09:25  10:26  11:28  12:31
   07:37  08:36  09:41  10:42  11:44  12:47
   07:51  08:52  09:56  10:58  11:59  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:03  14:07  15:12  16:12  17:14  18:03  19:10
 13:19  14:23  15:28  16:27  17:31  18:19  19:26
 13:36  14:39  15:43  16:42  17:46  18:36  19:43
 13:51  14:55  15:58  16:58    18:53  
 20h  21h  22h
 20:00  21:03  22:13        
 20:15  21:17  22:24        
 20:31  21:31  22:37        
 20:48  21:44          
   21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: