Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Complex Funerari
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:19  07:18  08:02  09:08  10:13  11:16  12:19
 06:39  07:41  08:24  09:30  10:34  11:37  12:40
 06:59    08:46  09:52  10:55  11:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:06  15:10  16:12  17:17  18:00  19:07
 13:22  14:28  15:31  16:33  17:39  18:22  19:29
 13:44  14:49  15:51  16:54    18:45  19:52
 20h  21h
 20:14  21:16          
 20:35  21:36          
 20:55            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: