Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: HOSPITAL-POBLE NOU

  L11 FEINERS > Àrea Olímpica
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:22  07:21  08:21  09:23  10:24  11:26  12:28
 06:50  07:50  08:51  09:54  10:55  11:57  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:00  14:02  15:04  16:05  17:06  18:07  19:10
 13:31  14:33  15:34  16:35  17:36  18:39  19:42
 20h  21h  22h
 20:13  21:15  22:12        
 20:44  21:44  22:41        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: