Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Amèrica
 07h  08h  09h  10h  12h
 07:17  08:30  09:45  10:58  12:12    
 13h  14h  15h  17h  18h  19h  20h
 13:26  14:40  15:54  17:08  18:23  19:38  20:52
 22h
 22:03            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: