Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Mercat Nou
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:33  07:03  08:15  09:14  10:06  11:12  12:05
   07:30  08:31  09:23  10:19  11:25  12:16
   07:44  08:42  09:35  10:32  11:39  12:32
   07:59  08:55  09:51  10:46  11:53  12:45
         10:59    12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:04  15:14  16:05  17:14  18:08  19:04
 13:29  14:16  15:27  16:19  17:26  18:26  19:16
 13:41  14:31  15:38  16:33  17:39  18:40  19:26
 13:54  14:45  15:51  16:47  17:53  18:51  19:43
   14:59    16:59      
 20h  21h  22h
 20:04  21:03  22:11        
 20:28  21:14  22:26        
 20:38  21:34          
 20:49  21:55          

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: