Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Mercat Nou
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:06  08:24  09:22  10:20  11:18  12:10  
 07:33  08:53  09:50  10:48  11:46  12:44  
 07:58            
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:11  15:06  16:30  17:27  18:27  19:20
 13:43  14:38  15:35  16:58  17:58  18:56  19:55
     15:58        
 20h  21h  22h
 20:24  21:18  22:12        
 20:51  21:46  22:37        

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: