Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Pl. Catalunya
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:32  07:02  08:13  09:13  10:05  11:11  12:04
   07:28  08:30  09:21  10:18  11:24  12:14
   07:42  08:41  09:34  10:31  11:38  12:31
   07:58  08:54  09:50  10:45  11:52  12:44
         10:58    12:57
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:12  14:03  15:13  16:04  17:12  18:06  19:02
 13:27  14:15  15:26  16:18  17:24  18:24  19:14
 13:39  14:29  15:37  16:32  17:37  18:38  19:24
 13:53  14:43  15:50  16:46  17:51  18:49  19:41
   14:58    16:57      
 20h  21h  22h
 20:02  21:02  22:09        
 20:26  21:13  22:25        
 20:37  21:33          
 20:48  21:53          

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: