Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Campus Universitari
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:30  07:00  08:11  09:10  10:02  11:08  12:01
   07:26  08:27  09:19  10:15  11:21  12:12
   07:40  08:38  09:31  10:28  11:35  12:28
   07:55  08:51  09:47  10:42  11:49  12:41
         10:55    12:54
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:00  15:10  16:01  17:09  18:03  19:11
 13:24  14:12  15:23  16:15  17:21  18:21  19:22
 13:36  14:27  15:34  16:29  17:34  18:35  19:38
 13:50  14:41  15:47  16:43  17:48  18:46  19:59
   14:55    16:55    18:59  
 20h  21h  22h
 20:24  21:10  22:07        
 20:34  21:30  22:23        
 20:45  21:51          
 20:59            

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: