Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Campus Universitari
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:30  07:00  08:12  09:04  10:07  11:12  12:11
   07:26  08:27  09:17  10:22  11:27  12:31
   07:40  08:44  09:36  10:41  11:43  12:47
   07:56    09:51  10:56  11:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:03  14:07  15:10  16:14  17:17  18:07  19:12
 13:19  14:22  15:25  16:28  17:34  18:25  19:25
 13:34  14:39  15:42  16:43  17:50  18:41  19:46
 13:51  14:50  15:58  16:56    18:57  
 20h  21h  22h
 20:05  21:06  22:01        
 20:21  21:21  22:14        
 20:35  21:35  22:31        
 20:48            

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: