Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Doré
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:20  07:16  08:00  09:01  10:09  11:14  12:18
 06:50  07:28  08:15  09:23  10:28  11:30  12:34
   07:44  08:32  09:38  10:43  11:45  12:50
     08:48  09:54  10:59  11:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:06  14:10  15:13  16:02  17:03  18:11  19:00
 13:21  14:27  15:30  16:16  17:20  18:27  19:13
 13:39  14:38  15:46  16:31  17:36  18:43  19:34
 13:55  14:58    16:42  17:53    19:53
 20h  21h  22h
 20:09  21:10  22:03        
 20:23  21:24  22:20        
 20:36  21:50          
 20:54            

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: