Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Vilardell
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:10  07:06  08:02  09:05  10:04  11:11  12:04
 06:40  07:17  08:14  09:22  10:18  11:25  12:17
   07:32  08:27  09:37  10:31  11:37  12:30
   07:47  08:40  09:51  10:44  11:48  12:45
     08:49    10:57    12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:03  15:11  16:06  17:08  18:09  19:13
 13:25  14:16  15:24  16:20  17:22  18:20  19:34
 13:36  14:31  15:38  16:30  17:38  18:33  
 13:49  14:46  15:52  16:43  17:55  18:45  
   14:59    16:55    18:57  
 20h  21h  22h
 20:00  21:09  22:02        
 20:11  21:30          
 20:22  21:46          
 20:36            
 20:48            

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: