Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: ST. LLORENÇ-HOSPITAL

  L1 FEINERS > Autobusos Interurbans
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:40  07:06  08:09  09:16  10:06  11:07  12:13
 06:51  07:21  08:23  09:32  10:21  11:24  12:28
   07:36  08:41  09:50  10:36  11:41  12:42
   07:54  08:57    10:52  11:57  12:59
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:15  14:03  15:07  16:09  17:16  18:03  19:13
 13:31  14:19  15:23  16:25  17:33  18:19  19:30
 13:47  14:35  15:38  16:42  17:47  18:36  19:46
   14:51  15:53  16:58    18:53  19:59
 20h  21h  22h
 20:15  21:02  22:11        
 20:32  21:15  22:37        
 20:49  21:29          
   21:46          

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben al MERCAT COMARCAL

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: