Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: ST. LLORENÇ-HOSPITAL

  L1 FEINERS > CAP Nord
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:21  07:01  08:00  09:06  10:12  11:00  12:03
 06:32  07:16  08:16  09:24  10:27  11:17  12:19
 06:46  07:32  08:32  09:42  10:43  11:33  12:36
   07:46  08:48  09:57    11:48  12:52
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:12  15:00  16:02  17:06  18:12  19:03
 13:24  14:28  15:15  16:19  17:22  18:29  19:19
 13:40  14:44  15:30  16:35  17:38  18:46  19:35
 13:56    15:46  16:51  17:55    19:51
 20h  21h  22h
 20:08  21:08  22:18        
 20:25  21:26          
 20:40  21:52          
 20:54            

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben al MERCAT COMARCAL

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: