Mercadal dels dimecres


    Sentit: CAN PARELLADA -ST. LLORENÇ

  L14 DIMECRES > Castellassa
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:57  09:53  10:49  11:45  12:41    
 13h
 13:37            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: