Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Verge dels Socors
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:37  06:10  07:13  08:16  09:01  10:06  11:09
 05:56  06:34  07:33  08:39  09:23  10:27  11:30
   06:54  07:54    09:45  10:48  11:51
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:12  13:15  14:21  15:03  16:05  17:10  18:15
 12:33  13:37  14:42  15:24  16:26  17:32  18:38
 12:54  13:59    15:44  16:47  17:53  
 19h  20h  21h  22h
 19:00  20:07  21:09  22:09      
 19:22  20:28  21:30  22:25      
 19:45  20:48  21:48  22:42      

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: