Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Verge dels Socors
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:14  07:12  08:14  09:21  10:04  11:06  12:08
 06:33  07:33  08:37  09:43  10:24  11:26  12:28
 06:53  07:53  08:59    10:45  11:47  12:48
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:14  15:16  16:17  17:00  18:05  19:11
 13:32  14:35  15:36  16:38  17:22  18:27  19:33
 13:53  14:55  15:56    17:43  18:49  19:55
 20h  21h
 20:17  21:17          
 20:37  21:35          
 20:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: