Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Vallparadís Museus
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:46  08:22  09:33  10:09  11:20  12:31  
   08:57    10:44  11:55    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:06  14:18  15:29  16:04  17:15  18:27  19:03
 13:42  14:53    16:40  17:51    19:39
 20h  21h
 20:15  21:26          
 20:50            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: