Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Escola dÒptica
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:44  08:20  09:31  10:07  11:18  12:29  
   08:56    10:42  11:53    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:05  14:16  15:27  16:02  17:14  18:26  19:02
 13:40  14:51    16:38  17:50    19:38
 20h  21h
 20:14  21:24          
 20:48            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: