Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Escola dÒptica
 07h  08h  10h  11h  12h
 07:44  08:57  10:12  11:25  12:39    
 13h  15h  16h  17h  18h  20h
 13:53  15:07  16:21  17:35  18:50  20:05  
 21h
 21:19            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: