Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Creu Gran
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:39  08:15  09:26  10:02  11:13  12:24  
   08:50    10:37  11:48  12:59  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:35  14:11  15:22  16:33  17:08  18:20  19:32
   14:46  15:57    17:44  18:56  
 20h  21h
 20:08  21:19          
 20:43  21:53          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: