Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Av. Tèxtil
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:25  08:01  09:12  10:23  11:34  12:10  
   08:36  09:48  10:59    12:45  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:21  14:32  15:08  16:19  17:30  18:06  19:18
 13:57    15:43  16:54    18:42  19:54
 20h  21h
 20:29  21:05          
   21:39          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: