Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Santa Marta
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:44  06:27  07:21  08:09  09:18  10:13  11:01
   06:58  07:37  08:25  09:37  10:29  11:18
     07:54  08:43  09:56  10:45  11:36
       08:59      11:54
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:11  13:02  14:15  15:05  16:00  17:04  18:15
 12:28  13:20  14:32  15:22  16:16  17:20  18:33
 12:45  13:39  14:49  15:41  16:32  17:39  18:51
   13:58      16:48  17:56  
 19h  20h  21h
 19:09  20:01  21:06        
 19:27  20:17  21:19        
 19:44  20:32  21:34        
   20:51          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: