Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Vilardell
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:42  06:25  07:18  08:06  09:15  10:10  11:15
   06:56  07:34  08:22  09:34  10:26  11:33
     07:51  08:40  09:53  10:42  11:51
       08:56    10:58  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:08  13:17  14:12  15:02  16:13  17:01  18:12
 12:25  13:36  14:29  15:19  16:29  17:17  18:30
 12:42  13:55  14:46  15:38  16:45  17:36  18:48
 12:59      15:57    17:53  
 19h  20h  21h
 19:06  20:15  21:04        
 19:24  20:30  21:17        
 19:41  20:49  21:32        
 19:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: