Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > La Rioja
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:32  07:20  08:06  09:25  10:17  11:15  12:12
 06:58  07:46  08:30  09:51  10:45  11:43  12:42
     08:56        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:12  14:08  15:04  16:25  17:19  18:13  19:09
 13:39  14:36  15:30  16:52  17:46  18:42  19:37
     15:57        
 20h  21h  22h
 20:05  21:26  22:15        
 20:34  21:51          
 20:59            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: