Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > La Rioja
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:41  06:24  07:17  08:05  09:14  10:09  11:14
   06:55  07:33  08:21  09:33  10:25  11:32
     07:50  08:39  09:52  10:41  11:50
       08:55    10:57  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:07  13:16  14:11  15:01  16:12  17:00  18:11
 12:24  13:35  14:28  15:18  16:28  17:16  18:29
 12:41  13:54  14:45  15:37  16:44  17:35  18:47
 12:58      15:56    17:52  
 19h  20h  21h
 19:05  20:14  21:03        
 19:23  20:29  21:16        
 19:40  20:48  21:31        
 19:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: