Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 LABORABLES > Orió
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:19  07:28  08:03  09:16  10:27  11:02  12:13
 06:53    08:40  09:51    11:38  12:49
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:25  14:00  15:11  16:22  17:34  18:10  19:22
   14:36  15:47  16:58    18:46  19:58
 20h  21h  22h
 20:34  21:08  22:17        
   21:44  22:52        

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: