Mercadal dels dimecres


    Sentit: ST.LLORENÇ-CAN PARELLADA

  L14 DIMECRES > Sta. Margarida
 09h  10h  11h  12h
 09:20  10:16  11:12  12:09      
 13h  14h
 13:05  14:01          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: