Mercadal dels dimecres


    Sentit: ST.LLORENÇ-CAN PARELLADA

  L14 DIMECRES > Guadalquivir
 09h  10h  11h  12h
 09:16  10:12  11:08  12:05      
 13h
 13:01            
 13:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: