Mercadal dels dimecres


    Sentit: ST.LLORENÇ-CAN PARELLADA

  L14 DIMECRES > Bidasoa
 09h  10h  11h  12h
 09:08  10:04  11:00  12:53      
     11:57        
 13h
 13:49            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: