Mercadal dels dimecres


    Sentit: ST.LLORENÇ-CAN PARELLADA

  L14 DIMECRES > Castellassa
 09h  10h  11h  12h
 09:02  10:54  11:50  12:46      
 09:58            
 13h
 13:42            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: