Mercadal dels dimecres


    Sentit: CAN PARELLADA -ST.LLORENÇ

  L14 DIMECRES > Guadalquivir
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:40  09:36  10:32  11:28  12:25    
 13h
 13:21            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: